• வணக்கம் அபிநயம்

  5:00 am - 7:00 pm

  RJசஞ்சய்
 • சங்கமம்

  7:00 am - 9:00 pm

  RJ தஷ்வின்
 • சமர்க்களம்

  9:00 - 11:00 pm

  RJ தஷ்வின் , RJ அனோ
 • நேருக்கு நேர்

  11:00- 13:00

  RJசஞ்சய் , அனோ
 • மோதி விளையாடு

  13:00 - 15:00

  RJnew boy
 • உங்கள் சாய்ஸ்

  15:00 - 17:00

  RJசஞ்சய் , பிரிந்தா
 • என் சுவாசகாற்றே

  17:00 19:00

  RJ தஷ்வின்
 • நெஞ்சில் நின்ற ராகங்கள்-

  19:00 - 21:00

  RJபிரிந்தா

Request Song